Category Archives: Thị trường

Chuyên mục Thị trường cung cấp thông tin và kiến thức về tình hình và xu hướng phát triển của thị trường công nghệ thông tin và truyền thông. Trong chuyên mục này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các sản phẩm công nghệ mới, các công ty và nhà cung cấp hàng đầu, cũng như các sự kiện và diễn đàn quan trọng trong ngành công nghệ.

Thị trường độc quyền thuần túy (Pure Monopolistic Market)

Thị trường độc quyền thuần túy (Pure Monopolistic Market)

Thị trường độc quyền thuần túy (Pure Monopolistic Market) là một loại thị trường đặc biệt, nơi một công ty hoặc tổ chức độc quyền cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà không có sự cạnh tranh từ các đối thủ khác